Framtidens möbler – mer möjligheter med ny teknik

Framtidens möbler, hur kommer de se ut och vilka funktioner kommer möblerna att ha? Frågan är egentligen hur långt fram i tiden vi tänker oss. Det är svårt att sia om framtiden men låt oss säga att vi tittar på den närmaste framtiden och de nyheter som det pratas om just nu.

Det viktiga när en möbel produceras för kontorsmiljö är att det ska finnas många funktioner som gör möbeln anpassningsbar till de olika individerna på arbetsplatsen då varje kropp är unik. Material och färger är mycket viktiga då miljön ska tilltala människor visuellt så att man trivs på sin arbetsplats. Just material och färger kan komma att ha nya funktioner i framtiden som hjälper till att stimulera arbetsplatsen ytterligare. Hört talas om smarta textilier?

Smarta textilier

Denna innovation kommer från Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås där man nu är på gång att utveckla smarta textilier och har forskat på ämnet sedan år 2006. Deras idé är att återanvända gamla textilier och producera marta textilier som ska kunna användas till interiör, kläder och att hjälpa till med människans hälsa. Tänk dig, du har kläder på kroppen som avslöjar hur du mår eller sitter i en stol som kan tala om för dig att nu är det dags för din bensträckare då du har suttit ner för länge. Kinnarps som är ledande på kontorsinredning driver just nu ett spännande projekt om denna “magiska stol”. Det är med hjälp av ett visst pigment i textilierna som de har förmågan att ändra färg efter kroppsvärme, fukt och ljus, vilket då ändrar det visuella intrycket.

Smart Textiles fokuserar sitt arbete på dessa 3 områden:

¤ Hälsa och medicin

¤ Hållbar textil

¤ Arkitektur och interiör

Smarta textilier är otroligt innovativt och en spännande väg att gå i framtiden, speciellt eftersom tanken är att återanvända gamla textilier, vilket är ett bra initiativ då vi behöver spara på jordens resurser.

Mobil arbetsplats

Det blir mer vanligt att den stationära datorn slängs ut från arbetsplatsen och mindre laptops används och detta medför att arbetsbordet måste ha nya funktioner som gör det lättare att installera sig vid sin arbetsplats. Man cirkulerar mer i sin arbetsmiljö nu för tiden och i framtiden kanske arbetsmiljön kommer att var ännu mer öppen. Det är bra för människan att variera sin miljö för ur det föds nya idéer. Har man en mer mobil arbetsmiljö är det lättare att integrera med andra människor och man blir mer sammansvetsade vilket ökar arbetsglädjen, enligt vissa.

Med ny teknik har framtidens möbler nya möjligheter att främja människans välbefinnande!